Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Trước khi bạn sử dụng website Chonquanaochocon.com bạn cần đọc qua các điều khoản sau và tuân thủ đúng để có thể sử dụng website một cách tốt nhất. Cần thường xuyên cập nhật những thay đổi của các Điều khoản sử dụng mỗi khi đăng nhập.

1. Trách nhiệm của người sử dụng

  • Chịu trách nhiệm về việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.
  • Không được cố tình gây trở ngại cho các cá thể, cá nhân khác truy sử dụng website.
  • Không được xâm phạm an toàn ở bất cứ mục nào của website Chonquanaochocon.com hoặc các website liên quan.

 

2. Quyền hạn của Chonquanaochocon.com

  • Có quyền điều chỉnh những thông tin dịch vụ mà không cần báo trước.
  • Có quyền xóa những thông tin được cho là không phù hợp mà bạn cung cấp.
  • Có quyền ngăn chặn truy cập của bạn nếu bạn có bất kì hành vi nào được cho là vi phạm hoặc xâm hại website.