Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Chúng luôn tôn trọng quyền riêng tư của người sử dụng. Bạn hãy xem qua những cách mà chúng tôi quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Hãy đọc và tìm hiểu về Chính sách quyền riêng tư mỗi khi vào website. Vì chúng có thể được thay đổi.

1. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Chonquanaochocon.com

  • Khi bạn là khách viếng thăm bạn không bị bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân.
  • Khi bạn là người đăng ký thành viên bạn được yêu cầu thông tin cá nhân một cách chính xác và rõ ràng.
  • Tập tin cookie chỉ được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn viếng thăm trang web, giúp cho việc xác định sử dụng và phục vụ tốt hơn.

2. Cách sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp

  • Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc cùng bạn để thông báo các thông tin cập nhật của Chonquanaochocon.com
  • Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo chính sách và chỉ được cung cấp cho các đối tác của Choquanaochocon.com và sẽ được yêu cầu bảo vệ theo đúng các chính sách.
  • Thông tin cá nhân của bạn là một trong những tài sản quan trọng nhất đối với Chonquanaochocon.com. Nó sẽ được bảo mật trong trung tâm dữ liệu.